Biografski podaci

Autor Svetislav Vinaver
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Listići
Broj 1
Godina 1920
Strana 23, 25, 26, 30, 31, 33, 36
Žanr Esej
Zemlja Bosna i Hercegovina
Jezik srpski
Biblioteke