Balet Narodnog pozorišta između dva svetska rata

Autor Milica Jovanović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Teatron
Broj 5
Godina 1976
Strana
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke