Anki Obrenović

Autor Jovan Subotić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Srbski Narodni List
Broj 17
Godina 1837
Strana 133.
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke