Anica Savić Rebac

Autor Radomir Konstantinović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Biće i jezik 7
Broj
Godina 1983
Strana 291 - 316
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke