Anica Bošković

Autor Slavica Stojan
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Hrvatski biografski leksikon
Broj 2
Godina 1989
Strana
Žanr Leksikonska odrednica
Zemlja Hrvatska
Jezik hrvatski
Biblioteke