Anica Bošković

Autor M. Pantić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Leksikon pisaca Jugoslavije
Broj 1
Godina 1972
Strana 301
Žanr Leksikonska odrednica
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke