Anica Bošković

Autor M. Foretić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Leksikon hrvatskih pisaca
Broj
Godina 2000
Strana 91 - 92
Žanr Leksikonska odrednica
Zemlja Hrvatska
Jezik hrvatski
Biblioteke