Anica Bošković

Autor M. Foretić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Hrvatski biografski leksikon
Broj 1
Godina 1983
Strana 187 - 189
Žanr Leksikonska odrednica
Zemlja Hrvatska
Jezik hrvatski
Biblioteke