Albala-Lebl, Paulina

Autor Mira Radivojević i Svetlana Šeatović-Dimitrijević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Srpska enciklopedija
Broj tom 1, knjiga 1
Godina 2010
Strana 707
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke