Autorke

Ime i prezime Pseudonim Godina rođenja Godina smrti
Draga Stefanović Približna godina rođenja 1849 1929
Darinka Jevrić Približna godina rođenja 1875 1955
Milka Sečanski Približna godina rođenja 1860 1940
Poleksija Savić Približna godina rođenja 1890 1970
Danica Savić Približna godina rođenja 1890 1970
LJubica Rakić Približna godina rođenja 1890 1970
Anica Bošković decembar 3, 1714 avgust 12, 1804
Milena Miladinović 1869 1928
Jelena Dimitrijević mart 27, 1862 april 22, 1945
LJubica Pešić Približna godina rođenja 1879 januar 21, 1945
Vukica Aleksijević (rođ. Ćurčić) septembar 22, 1882 mart 5, 1942
Sofija Nikolajević 1836 maj 30, 1850
Slavka Kuzmanović 1871 1891
Ana Marija Kraus Karadžić 1798 1876
Petroslava Tomanović Približna godina rođenja 1850 1930
Mileva Alimpić Približna godina rođenja 1862 1942
Sofija Koča maj 31, 1861 januar 31, 1942
Sofija Stefanović Približna godina rođenja 1839 1919
Anka Josimović Približna godina rođenja 1868 1948
Jelena Đ. Simić Približna godina rođenja 1850 1930
Kaja Vuković-Kaćuna Približna godina rođenja 1882 1962
Zorka Danica Rašković Približna godina rođenja 1830 1910
Milica Tomić novembar 30, 1859 novembar 24, 1944
Jela Popović Spasić 1876 1968
Cveta Bingulac oktobar 9, 1874 januar 21, 1950
Desanka Coca Đorđević 1878 1946
Mileva Marić Einstein decembar 19, 1875 avgust 4, 1948
Mileva Stanišić 1858 februar 1, 1881
Emilija (Milica) Lazić 1828 1845
Viktorija Jugović Risaković 1878 1913
Angelina M. Marić Približna godina rođenja 1871 1951
Mara Maksimović Približna godina rođenja 1867 1947
Marija Lebedeva Približna godina rođenja 1842 1922
Angelina Tijanić Približna godina rođenja 1874 1954
Lena Stepanović Približna godina rođenja 1874 1954
D. Iskrić Približna godina rođenja 1868 1948
Milka Svet. Vulović Približna godina rođenja 1851 1931
Jelena Vukićević Približna godina rođenja 1871 1951
Mara Radovanova Približna godina rođenja 1870 1950
Zorka Lazić 1880 1948
Savka Subotić oktobar 11, 1834 1918
Anđa Petrović 1891 1914
Milica Nemanjić Hrebeljanović Približna godina rođenja 1335 novembar 11, 1405
Milica Todorović-Ninković januar 30, 1854 novembar 18, 1881
Jelena Jela Kujundžić 1844 1914
Persida Pinterović 1845 1895
Jelena Marinković Približna godina rođenja 1878 1958
Marija Lemešić Približna godina rođenja 1884 1964
Milica Trpković Približna godina rođenja 1854 1934
Stanka Adamović Približna godina rođenja 1863 1943

Prikazani rezultati 1 do 50 od ukupno 173 rezultata.