Autorke

Ime i prezime Pseudonim Godina rođenja Godina smrti
Marija Lebedeva Približna godina rođenja 1842 1922
Danica Kuzmanović Približna godina rođenja 1851 1931
Danica Jović Približna godina rođenja 1873 1853
Katarina S. Popović Približna godina rođenja 1875 1955
Jelena Popović 1845~1850 1925~1930
Marija Martinović 1841~1846 1921~1926
Danica Bandić-Telečki septembar 30, 1871 oktobar 26, 1950
Paulina Lebl Albala avgust 9, 1891 oktobar 8, 1967
Katarina A. Jovanović april 8, 1869 maj 31, 1954
Darinka Jevrić Približna godina rođenja 1875 1955
LJubica Željezovskova Približna godina rođenja 1868 1948
Tilija Dovijanić Približna godina rođenja 1862 1942
Nastasija Gluščević Približna godina rođenja 1861 1941
Mara Radovanova Približna godina rođenja 1870 1950
Sofija Vujić Maksimović Približna godina rođenja 1820 1860
Marina Božić Spaić Približna godina rođenja 1870 1940
Persida Pinterović 1845 1895
Milica Trpković Približna godina rođenja 1854 1934
Divna Lazarević Približna godina rođenja 1879 1959
Darinka Kalić Približna godina rođenja 1867 1947
Stana Stevanović 1870~1875 1950~1955
Katarina Gav. Popović 1873~1878 1953~1958
Jelica Perović-Pomoriščeva 1875~1880 1955~1960
Cveta Bingulac oktobar 9, 1874 januar 21, 1950
Anka Obrenović mart 20, 1821 maj 29, 1868
Julijana (rođ. Vijatović) Radivojević januar 2, 1799 1837~1899
Anka Josimović Približna godina rođenja 1868 1948
Marija Zibold Približna godina rođenja 1847 1939
Leposava Đorđević Približna godina rođenja 1873 1953
Olga Gluščević Kojić Približna godina rođenja 1883 1963
LJubica Rakić Približna godina rođenja 1890 1970
Milica Glogić Približna godina rođenja 1850 1900
Anđa Petrović 1891 1914
Staka Skenderova Približna godina rođenja 1828 maj 26, 1891
Petroslava Tomanović Približna godina rođenja 1850 1930
Mileva Lazović Približna godina rođenja 1880 1960
Anka Karalić Približna godina rođenja 1876 1956
Anka Čobanić 1845~1850 1925~1930
Cveta Petrović-Vasilić 1860~1865 1940~1945
Savka Subotić oktobar 11, 1834 1918
Milka Grgurova februar 14, 1840 mart 25, 1924
Jelena Balšić 1366~1371 1443
Kraljica Natalija Obrenović maj 14, 1859 1941
D. Iskrić Približna godina rođenja 1868 1948
Nat. Đorić Približna godina rođenja 1871 1951
Marija Golemović Približna godina rođenja 1869 1949
Zorka Danica Rašković Približna godina rođenja 1830 1910
Viktorija Jugović Risaković 1878 1913
Ekaterina Braćevački Jovanović Približna godina rođenja 1809 1846
Mara Đorđević Malagurska 1894 1971

Prikazani rezultati 1 do 50 od ukupno 173 rezultata.