Zorka Velimirović

KNJ.jpg
Ime i prezime Zorka Velimirović
Datum rođenja Približna godina rođenja 1883
Datum smrti 1963
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/6aa43253-2dda-46da-aaf1-ee8a6007a2cd#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala