Zorka Danica Rašković

KNJ.jpg
Ime i prezime Zorka Danica Rašković
Datum rođenja Približna godina rođenja 1830
Datum smrti 1910
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/60e176cc-fcf6-4963-9357-668fe6db0a86#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti pesnikinja

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala