Vukosava Ivanišević-Čuković

KNJ.jpg
Ime i prezime Vukosava Ivanišević-Čuković
Datum rođenja 1868~1873
Datum smrti 1940~1945
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Objavljivala je prevode u listovima: „Bosanska vila“ (1895. i 1897. godine) i u  „Zora“ (1899. godine).

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka

Radovi ove autorke

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala