Stanka Adamović

KNJ.jpg
Ime i prezime Stanka Adamović
Datum rođenja Približna godina rođenja 1863
Datum smrti 1943
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/66bca72c-e3d8-4690-b073-770ec21f5a07#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti još uvek neutvrđeno

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala