Stana Simić

KNJ.jpg
Ime i prezime Stana Simić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1845
Datum smrti 1925
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/0afd2e9d-7e24-4aad-b4bc-f8a76ccf993f#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala