Sofija Vujić Maksimović

KNJ.jpg
Ime i prezime Sofija Vujić Maksimović
Prezime supruga i druga imena Maksimović
Datum rođenja Približna godina rođenja 1820
Datum smrti 1860
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Rođena je oko 1820. godine u Adi, u Bačkoj. Kao veoma mlada ušla je u krug „Omladine“ zajedno sa bratom Svetozarom i njegovim prijateljem Jašom Ignjatovićem. Boravila je u Pešti gde je upoznala Milovana Vidakovića i Kurelca Frana koji su uticali na njeno stvaralaštvo.

Poslednje godine života provela je u Aradu.

 

Izvor:

Savremenici i poslednici Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića sakupio, obradio i sredio Vlastoje D. Aleksijević (1911–1969); Druga sveska: V-G

Dostupno na : http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Katalozi_i_bibliografije/P_425/P_425_02#page/180/mode/1up

Biobibl. beleška str. 156.

Autorku uredila: Milica Đuričić

Mesto u kom je rođena Ada
Mesto u kom je umrla Arad
Bračni status udata

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti glumica i pesnikinja

Radovi ove autorke

Članci i drugi sastavni delovi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala