Sofija Nikolajević

KNJ.jpg
Ime i prezime Sofija Nikolajević
Datum rođenja 1836
Datum smrti maj 30, 1850
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Sofija Nikolajević je rođena u Dubrovniku 1836. godine. NJen otac, Đorđe Nikolajević, bio je sveštenik i književnik. Osnovnu školu završila je u Dubrovnik, a započela je i Devojačku školu u Dubrovniku, malo posle njenog osnivanja 1847. godine. Imala je starijeg brata Čedomilja, koji je, zahvaljujući Vuku Karadžiću, nakon školovanja dobio mesto u Beču. Međutim, zbog bolesti vratio se u Dubrovnik 1849. godine, gde je o njemu brinula mlada Sofija. Čedomilj je umro 2. februara 1850. godine, a nepuna četiri meseca posle njegove smrti, 30. maja 1850. iznenada je umrla i Sofija, u četrnaestoj godini života. Nije poznato da li je umrla od posledica neke epidemije ili od tuge za bratom.

Mesto u kom je rođena Dubrovnik
Mesto u kom je umrla Dubrovnik

O njenoj profesionalnoj situaciji


Sofija Nikolajević je napisala pesmu „Nadgrobni venac“ koju je posvetila svom rano preminulom bratu Čedomilju. Pored njenih stihova, uključeni su i stihovi Čedomiljevih prijatelja.

Izvor:

Savremenici i poslednici Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića sakupio, obradio i sredio Vlastoje D. Aleksijević (1911–1969); Sedma sveska: slovo N; Dostupno na:

http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Katalozi_i_bibliografije/P_425/P_425_07#page/0/mode/1up

Autorku uredila: Milica Đuričić

Profesija/e i druge aktivnosti pesnikinja

Radovi ove autorke

Članci i drugi sastavni delovi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala