Sofija Koča

KNJ.jpg
Ime i prezime Sofija Koča
Prezime supruga i druga imena Koča
Datum rođenja maj 31, 1861
Datum smrti januar 31, 1942
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/c4094378-ef74-4b92-b807-05b3504a6682#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Sofija Koča rođena je u Osijeku u srpskoj porodici. Udala se za poreskog činovnika Aleksandra Koču i sa suprugom i decom živela je u Osijeku, Karlovcu, Irigu i Vinkovcima. Suprug je napušta 1906. godina, a ona nastavlja da se sama stara o sedmoro dece. Umire u Zemunu 1942. godine.

Mesto u kom je rođena Osijek
Mesto/a u kom/kojim je živela Hrvatska i Srbija
Mesto u kom je umrla Zemun
Nacionalnost hrvatska
Maternji jezik srpski
Bračni status napuštena od muža /partnera/partnerke
Broj dece 7

O njenoj profesionalnoj situaciji

Osim što je pisala prozu koju je objavljivala u sopstvenim izdanjima, Sofija Koča bila je i privatna učiteljica nemačkog jezika i bolničarka. Posebno se ističe njen misionarski rad: sakupljala je priloge za izgradnju pravoslavne crkve u Rojču (Slovenija).

Izvor: Popov, Čedomir, ur., Srpski biografski rečnik, knj. 5, Novi Sad: Matica srpska, 2011.

Profesija/e i druge aktivnosti autorka proze/romana, učiteljica/nastavnica/guvernanta i humanitarna radnica
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala