Persida Pinterović

KNJ.jpg
Ime i prezime Persida Pinterović
Datum rođenja 1845
Datum smrti 1895
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Persida Pinterović rođena je u Rumi 1845. godine. Obrazovala se u Velikom Bečkereku. Pretpostavlja se da je pohađala Višu žensku školu u Beogradu. Umrla je iznenada, u pedesetoj godini, u Beogradu, gde je i sahranjena.

Mesto u kom je rođena Ruma
Mesto u kom je umrla Beograd
Obrazovanje univerzitetsko obrazovanje

O njenoj profesionalnoj situaciji

Odmah nakon završetka studija, 1863. godine počela je da radi kao učiteljica u Šapcu. Već naredne godine dobila je posao u Višoj devojačkoj školi s obzirom na to da se pokazala kao izvrsna u svom poslu u Šapcu. Istakla se u radu Ženskog društva i časopisu „Domaćica“, u kom je bila i urednica kulturnog odbora. Pisala je drame. Bavila se i prevođenjem drama sa nemačkog jezika.
Godine 1891. postala je upravnica Više devojačke škole u Beogradu.

Izvor:

Savremenici i poslednici Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića sakupio, obradio i sredio Vlastoje D. Aleksijević (1911–1969); Deveta sveska: slovo Pa-Pi; Dostupno na: http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Katalozi_i_bibliografije/P_425/P_425_09#page/0/mode/1up

Autorku uredila: Milica Đuričić

Profesija/e i druge aktivnosti učiteljica/nastavnica/guvernanta i prevoditeljka

Radovi ove autorke

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala