Marija Vučetić-Prita

KNJ.jpg
Ime i prezime Marija Vučetić-Prita
Datum rođenja 1866
Datum smrti 1954
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/53ab9d77-7c59-4429-9da8-c6f5b234c9f7#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Obrazovanje univerzitetsko obrazovanje

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti lekarka

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala