Marija Lemešić

KNJ.jpg
Ime i prezime Marija Lemešić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1884
Datum smrti 1964
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/5ae131af-628b-4149-934d-515b53ba80a9#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti lekarka
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala