LJubica Željezovskova

KNJ.jpg
Ime i prezime LJubica Željezovskova
Datum rođenja Približna godina rođenja 1868
Datum smrti 1948
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/80337733-db4c-492d-9b8d-af1ba4e7d269#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti učiteljica/nastavnica/guvernanta
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala