LJubica Željezovskova

No photo
Ime i prezime LJubica Željezovskova
Datum rođenja Približna godina rođenja 1868
Datum smrti 1948
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti učiteljica/nastavnica/guvernanta
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala