LJubica Sladojević

No photo
Ime i prezime LJubica Sladojević
Datum rođenja Približna godina rođenja 1864
Datum smrti 1944
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti društveno-kulturna aktivistkinja

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala