LJubica Sladojević

KNJ.jpg
Ime i prezime LJubica Sladojević
Datum rođenja Približna godina rođenja 1864
Datum smrti 1944
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/9f4cad2e-c560-430f-9261-7f540a800f2f#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti društveno-kulturna aktivistkinja

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala