LJubica Rakić

KNJ.jpg
Ime i prezime LJubica Rakić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1890
Datum smrti 1970
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/dc759b53-0c53-45ef-aba4-e73aabbe470d#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala