Kristina Kika Ristić

KNJ.jpg
Ime i prezime Kristina Kika Ristić
Pseudonimi Junija
Datum rođenja 1867
Datum smrti 1913
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Mesto u kom je rođena Beograd
Mesto/a u kom/kojim je živela Srbija
Nacionalnost Srpkinja
Maternji jezik srpski i srpski
Obrazovanje pohađala školu

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti učiteljica/nastavnica/guvernanta
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski i srpski

Radovi ove autorke

Članci i drugi sastavni delovi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala