Julka Stratimirović

KNJ.jpg
Ime i prezime Julka Stratimirović
Prezime supruga i druga imena Jovica
Datum rođenja 1851
Datum smrti 1913
Zemlja Srbija i Austro - Ugarska
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/8e9b5c25-c3d6-4e19-9f4b-ef5252abe086#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Rođena je u Kulpinu, u staroj srpskoj porodici Stratimirovića. Tamo je završila osnovnu školu, a zatim je učila Devojačku školu u Novom Sadu. Potom je otišla u internat u Peštu, a ubrzo i u Beč. Govorila je nemački, mađarski i francuski jezik. U Pešti se udala za dr Jovicu. Sa njim je imala dva sina. Nije poznata tačna godina smrti (živa je još 1913. u Pešti).

Mesto u kom je rođena Kulpin
Mesto/a u kom/kojim je živela Austrija, Mađarska i Srbija
Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski
Bračni status udata
Broj dece 2
Pol deteta (dece) M (2)
Obrazovanje pohađala školu

O njenoj profesionalnoj situaciji

Svoju poeziju je prvi put objavila u časopisu Javor 1874. Od te pa sve do 1889. godine pravi pauzu u izdavanju dela da bi u periodu između 1889. i 1897. bila jako produktivna. Objavljivala je i sarađivala na raznim časopisima i listovima kao što su Ženski svet, Bosanska vila, Srpkinja, Brankovo kolo, Branik, Naše doba. Najviše je pisala rodoljubive i ljubavne pesme . Bila je izuzetno obrazovana za svoje vreme.

Podatke prikupio i autorku uredio: Vladimir Đurić.

Izvori:

Arhiv Vlastoja Aleksijevića, rukopis Savremenici i poslednici Dositeja Obradovića i Vuka Stef. Karadžića, biografsko-bibliografska građa.

Srpska bibliografija 1868-1944, dostupno na:  http://bibliografi.nb.rs/authors_2/  9. 9. 2013. [str. 247-248]

Veselinov, Ivanka. Javor – sadržaj po autorima I, Novi Sad: Matica Srpska, 1987.

Bibliografija knjiga ženskih pisaca u Jugoslaviji, Beograd-Zagreb-LJubljana, 1936, str. 68.

Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umetnost do danas, 1913, str. 51-52.

http://www.nb.rs/collections/index.php?id=10339 9. 9. 2013.

http://serbia-forum.mi.sanu.ac.rs/wb/?action=getbook&bookkey=30060#page/169/mode/1up 23. 9. 2013.

http://serbia-forum.mi.sanu.ac.rs/Webbook.jsp?entry=30059 23. 9.

2013.

http://serbia-forum.mi.sanu.ac.rs/wb/?action=getbook&bookkey=29948#page/1/mode/1up 23. 9. 2013.

Profesija/e i druge aktivnosti pesnikinja
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala