Julijana (rođ. Vijatović) Radivojević

No photo
Ime i prezime Julijana (rođ. Vijatović) Radivojević
Prezime supruga i druga imena Maks Radivojević
Datum rođenja januar 2, 1799
Datum smrti 1837~1899
Zemlja Mađarska
Jezik srpski
Veb adresa <a href="/sr-lat/authors/julijana-(rodj-vijatovic)-radivojevic?rel=external"><a href="http://www.istorijskabiblioteka.com/art:talija-knjizevni-almanah/">http://www.istorijskabiblioteka.com/art:talija-knjizevni-almanah/</a></a> i <a href="/sr-lat/authors/julijana-(rodj-vijatovic)-radivojevic?rel=external"><a href="http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/9a6e00ef-02e6-478d-8224-682ca701b597#prevnext=1">http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/9a6e00ef-02e6-478d-8224-682ca701b597#prevnext=1</a></a>

O njenoj privatnoj situaciji

Rođena je  Vršcu,  otac joj je bio opštinski službenik i upravitelj srpskih škola. Posle smrti roditelja, u jedanaestoj godini se preselila u Beč kod majčinog brata i tamo provela sedam godina, kako sama piše, „maltene zaboravivši maternji jezik“. Godine 1821. u Pešti, po povratku u zemlju, upoznala je Maksa Radivojevića, krojačkog majstora, za kojeg se udala iste godine. Nastanila se u Pešti, gde je objavljivala srpski almanah „Talija“. Datum smrti nije poznat. 

Mesto u kom je rođena Vršac
Mesto/a u kom/kojim je živela Austrija i Mađarska
Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski
Bračni status udata

O njenoj profesionalnoj situaciji

Objavljivala je u Pešti na srpskom almanah „Talija“, 1829. godine. Sačuvano je svega nekoliko njenih pesama, a među najpoznatije spada Spomen Dositeja Obradovića. U očima nekih istraživača dobila je i status prve srpske novinarke. Poznata je, takođe, po sonetu koji je 1832. godine njoj u čast napisao češki pesnik Jan Kolar u četvrtom delu svog speva Kći Slave (Slávy dcera) – sonet 25, dodavši uz njega kratku autobiografsku belešku iz pera same Radivojević. Na teritoriji Srbije nije, međutim, sačuvan nijedan primerak almanaha „Talija“.

Podaci iz knjige M. Koh, Kada sazremo kao kultura...


 

Profesija/e i druge aktivnosti novinarka i pesnikinja
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala