Jelisaveta Marković

KNJ.jpg
Ime i prezime Jelisaveta Marković
Datum rođenja 1868~1873
Datum smrti 1948~1953
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Prevodila sa francuskog i engleskog. Objavila prevod u listu „Odjek“ 1898. godine.

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka sa francuskog i prevoditeljka sa engleskog

Radovi ove autorke

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala