Jelica Perović-Pomoriščeva

KNJ.jpg
Ime i prezime Jelica Perović-Pomoriščeva
Datum rođenja 1875~1880
Datum smrti 1955~1960
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/50efe15b-0b76-4d01-bbfd-c67fda34f1af#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala