Jelena Vukićević

KNJ.jpg
Ime i prezime Jelena Vukićević
Datum rođenja Približna godina rođenja 1871
Datum smrti 1951
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/2b7bbfc0-57ef-419a-8166-e4e6441469b2#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala