Jelena Milojković

KNJ.jpg
Ime i prezime Jelena Milojković
Datum rođenja 1857~1862
Datum smrti 1937~1942
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/ade7e99f-42ef-47c9-9a24-792a15a8b7e7#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti učiteljica/nastavnica/guvernanta

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala