Jelena Lozanić Frotingham

JLF1.jpg
Ime i prezime Jelena Lozanić Frotingham
Prezime supruga i druga imena Frotingham
Datum rođenja mart 12, 1885
Datum smrti februar 6, 1972
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

12. mart 1885: u Beogradu rođena Jelena Lozanić, od oca Sime i majke Stanke. Stanka Lozanić, rođena Pačić, poreklom iz porodice Vučić-Perišić, posvetila je život humanitarnom radu. Sima Lozanić (1847–1935) bio je hemičar, profesor Velike škole, prvi rektor Beogradskog univerziteta, član Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije i njen predsednik, ministar poljoprivrede i inostranih dela, poslanik Kraljevine Srbije u Londonu, član Srpske vojne misije. Brat Milivoje Lozanić, takođe je bio hemičar i profesor Beogradskog univerziteta, a sestra Ana bila je udata za Vojislava Marinkovića, ministra inostranih dela i predsednika vlade.

1915–1920: tri duga boravka na severnoameričkom kontinentu. Proputovala Ameriku i nekoliko puta odlazila u Kanadu.

1921: udaje se za DŽona Frotinghama, u ruskoj crkvi u NJujorku. Iz braka će se roditi ćerka Ana.

od kraja dvadesetih godina do 1935: živi sa mužem i ćerkom na imanju na jugu Francuske.

1935: umiru Sima Lozanić i DŽon Frotingham. Selidba majke i ćerke u Ameriku.

6. februar 1972: Jelena Lozanić-Frotingham umire u Francuskoj.

Mesto u kom je rođena Beograd
Mesto/a u kom/kojim je živela Francuska
Mesto u kom je umrla Francuska
Nacionalnost srpska
Bračni status udata
Broj dece 1
Ime(na) deteta(dece) Ana
Pol deteta (dece) F
Društvena klasa viša klasa

O njenoj profesionalnoj situaciji

od 1910: sekretar Srpskog ženskog narodnog saveza, posebno zadužena za prepisku sa inostranstvom. Kao predstavnik Srpskog ženskog saveta učestvuje na Kongresu Međunarodnog saveta žena u Kopenhagenu.

1911: na kongresu u Stokholmu pažnju je privukao njen govor o problemu obrazovnih institucija, kao i o odnosu ženskog pitanja i nastave u Srbiji.

1912–1913: za vreme Balkanskih ratova aktivno učestvuje u radu prihvatilišta za ratnu siročad „Sveta Jelena“. U međuvremenu, završila kurs za bolničarke pri Kolu srpskih sestara i pomagala u nezi ranjenika u sanatorijumu Vračar.

od 1915–1920: na Dobrotvornoj misiji za Srbiju, putuje u tri navrata u Ameriku i Kanadu, gde prikuplja sredstva za pomoć srpskoj vojsci i stanovništvu. Upravlja Državnim odborom za pomoć Srbiji, putuje širom Amerike držeći predavanja i prikupljajući sredstva za srpski narod i vojsku, organizuje i nadgleda osnivanje domova za ratnu siročad. Za humanitarni rad odlikovana je ordenom Belog orla i Svetog Save višeg stepena.

1941:  Aktivno učestvuje u  osnivanju Odbora američkih prijatelja Jugoslavije, iz koga će se kasnije razviti Ujedinjeni jugoslovenski fond za pomoć.

Izvori za biografiju: „Biografski podaci o Jeleni Lozanić-Frotingham i njenom suprugu DŽonu Frotinghamu“, u Lozanić-Frotingham, Jelena, Dobrotvorna misija za Srbiju u I svetskom ratu. Pisma iz Amerike i Kanade 1915–1920. godine. Beograd: Udruženje nosilaca Albanske spomenice, 1970, 307–311 i odrednica „Jelena Lozanić“, u Popov, Čedomir, ur., Srpski biografski rečnik, knj. 5, Novi Sad: Matica srpska, 2011, 614–615.

Biografiju i bibliografiju sastavila Dunja Dušanić (jul 2012)

Profesija/e i druge aktivnosti bolničarka, društveno-kulturna aktivistkinja i humanitarna radnica
Članica drugo

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala