Jelena Đ. Simić

KNJ.jpg
Ime i prezime Jelena Đ. Simić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1850
Datum smrti 1930
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/bf2b104d-2cfc-4c3d-a1e3-496e353abb52#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka

Radovi ove autorke

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala