Jelena Đ. Simić

No photo
Ime i prezime Jelena Đ. Simić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1850
Datum smrti 1930
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka

Radovi ove autorke

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala