Jela Popović Spasić

KNJ.jpg
Ime i prezime Jela Popović Spasić
Prezime supruga i druga imena Spasić
Datum rođenja 1876
Datum smrti 1968
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/0fe1374c-413d-48b7-8688-ae46626abeb1#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

1876. godine – Rođena je u Beogradu. Otac joj je bio gimnazijski profesor.

Školovala se u različitim mestima, a gimnaziju je uglavnom pohađala u Kruševcu.

1895. godine – Udaje se za Pauna M. Spasića, koji je radio kao profesor u Pirotu.

1898. godine – Ostaje udovica i sa sinom se vraća kod roditelja.

Mesto u kom je rođena Beograd
Mesto/a u kom/kojim je živela Srbija
Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski
Bračni status razvedena/udovica
Obrazovanje pohađala školu

O njenoj profesionalnoj situaciji

Bila je saradnica brojnih časopisa, poput „Dela“, „Srpskog književnog glasnika“, „Brankovog kola“, „Bosanske vile“, „Života“, „Domaćice“, „Nove iskre“ i dr. Zajedno sa Petrom Stojanovićem izdala je „Materinsku Čitanku: za Srpske kćeri i Matere“

Najviše je pisala poeziju, ali je objavljivala i pedagoške članke i kratke priče. Takođe je sarađivala u političkim listovima i pisala o socijalnom životu srpskih žena.

Korišćeni izvori:

  1. Srpkinja : njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas / uredile srpske književnice. Irig : Dobrotvorna zadruga srpkinja, 1913. (Sarajevo: Štamparija Pijuković i drug), str. 53-55
Profesija/e i druge aktivnosti autorka proze/romana, pesnikinja i autorka tekstova za časopise
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski
Finansijski aspekti autorkine karijere još uvek neutvrđeno

Radovi ove autorke

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala