Hipatija Milica Vlatković

KNJ.jpg
Ime i prezime Hipatija Milica Vlatković
Datum rođenja Približna godina rođenja 1883
Datum smrti 1963
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/4262a987-86a8-497b-99bf-742de023afbe#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti pesnikinja

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala