Draginja Draga LJočić

Draginja_Ljocic_Milosevic.jpg
Ime i prezime Draginja Draga LJočić
Prezime supruga i druga imena Milošević
Datum rođenja februar 22, 1855
Datum smrti novembar 5, 1926
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Draga LJočić rođena je u Šapcu 1855. godine. Godine 1883. udala se za Rašu Miloševića, sa kojim je imala petoro dece.

Mesto u kom je rođena Šabac
Mesto u kom je umrla Beograd
Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski
Bračni status udata
Broj dece 5
Ime(na) deteta(dece) Spomena, Đura, Radmila, Zora i Olga
Pol deteta (dece) M (1) F (4)
Obrazovanje univerzitetsko obrazovanje

O njenoj profesionalnoj situaciji

Višu devojačku školu pohađala je u Beogradu, a u Cirihu završava studije medicine 1879. godine. Kao studentkinja medicine, sa činom sanitetskog poručnika, učestvovala je zajedno sa dr Marijom Zibold u srpsko-turskim ratovima, a kasnije je kao lekarka učestvovala u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Bila je prva žena lekar u Srbiji, a pored privatne prakse, radila je i u Državnom monopolu. Bila je osnivač i prvi predsednik Materinskog udruženja u Beogradu, a pomogla je i izgradnju bolnice „Dr Elsie Inglis".

Sa ruskog jezika prevela je knjigu Gajenje male dece Marije Manasejine.

Izvori: 

"Odlikovane žene lekari učesnice ratova za oslobođenje Srbije od 1876. do 1878 i od 1912. do 1918. godine", Vojnosanitetski pregled, Beograd, 2013, 70 (9), str. 891-892.

"LJočić Milošević, Draga", Popov, Čedomir, ur., Srpski biografski rečnik, knj. 5, Novi Sad: Matica srpska, 2011.

Profesija/e i druge aktivnosti autorka tekstova za časopise, prevoditeljka i lekarka
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Članci i drugi sastavni delovi

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala