Draga Jovanović

KNJ.jpg
Ime i prezime Draga Jovanović
Prezime supruga i druga imena Jovanović
Datum rođenja Približna godina rođenja 1885
Datum smrti 1975
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Obrazovanje univerzitetsko obrazovanje

O njenoj profesionalnoj situaciji

Srpska književnica, diplomirala književnost na univerzitetu u Ženevi 1911. godine, gde je i osvojila prvu nagradu za psihološko-dramsku poemu „Noć u Veneciji“ (1909). U prvoj polovini 20. veka Draga Jovanović je objavila romane Bez imena (1931), Verin slučaj(1963), zbirku pripovedaka Mučenice i grešnice (1937), Mozaik stvarnosti i snova (1965), pripovetku „Majka“ (1961), zbirku poema San letnje noći (1933) i dramu Jesenja noć – zimska noć (1966). U svojim delima je istraživala problematiku materinstva, vanbračne trudnoće u tradicionalnom društvu, ljubavi, bolesti i smrti. 

 

Priredila: Jovana Reba

 

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala