Darinka Kalić

KNJ.jpg
Ime i prezime Darinka Kalić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1867
Datum smrti 1947
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/e4e14a7f-90d2-4345-8758-b320aca97815#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti autorka proze/romana
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala