Darinka Jevrić

KNJ.jpg
Ime i prezime Darinka Jevrić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1875
Datum smrti 1955
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/a805cb48-a497-4866-adc0-1e908faf60e2#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti učiteljica/nastavnica/guvernanta
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala