Danica Savić

KNJ.jpg
Ime i prezime Danica Savić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1890
Datum smrti 1970
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/97c1328f-22ad-444d-bad3-95fb81778285#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala