Danica Jović

KNJ.jpg
Ime i prezime Danica Jović
Datum rođenja Približna godina rođenja 1873
Datum smrti 1853
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/202525bb-013e-4abb-9aef-7ce7f669edf6#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti autorka proze/romana
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala