Cveta Bingulac

Cveta_Bingulac_slika.jpg
Ime i prezime Cveta Bingulac
Datum rođenja oktobar 9, 1874
Datum smrti januar 21, 1950
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/5b275804-f34c-4da6-bad5-23776771f7ea#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

8. oktobar 1874. godine – Rođena je u zanatlijskoj porodici u Vukovaru, u kom je završila osnovnu školu. Zbog povoljne ekonomske situacije porodice mogla je da nastavi školovanje.

1898. godine – U Novom Sadu završila je Višu devojačku školu.

1902. godine – U Somboru i Zagrebu završila je školu za učiteljice.

Bila je talentovana za slikarstvo, čemu je želela da se posveti, ali je zbog majčine želje postala učiteljica. Učiteljski rad otpočela je u srpskom devojačkom internatu u Zagrebu. Zatim je radila kao učiteljica u Sremu, u sledećim mestima: u Laćarku, Maloj Vašici, Slankamenu i Lazama.

1908. godine – Otpočela je službu u Ličkom Petrovom selu. Međutim, nepovoljna politička situacija u tom mestu uticala je na pogoršanje životnih uslova, pa se Cveta Bingulac, lošeg zdravstvenog stanja, preselila u Erdut. 

Pred početak Prvog svetskog rata radila je u Prištini (1913) i Prilepu (1914).

1914. godine – Kada je počeo Prvi svetski rat, prijavila se da radi kao bolničarka i da pomaže bolesnima i ranjenima.

Od 1915. do 1918. godine – Emigrirala je i nastanila se u Ajačiju na Korzici.

Po završetku rata vratila se u otadžbinu i nastavila je službu u Prilepu.

1924. godine – Položila je viši pedagoški ispit u Beogradu.

1925. godine – Preselila se u Novi Sad, gde je u ženskoj građevinskoj školi radila je kao nastavnica sve dok se nije penzionisala, 1939. godine.

1940. godine – Nastanila se u Beogradu u kom je živela do kraja života. Nije se udavala i nije imala dece.

21. januara 1950. – Umrla je u srpskoj prestonici. Sahranjena je na Novom groblju u Beogradu.

Mesto u kom je rođena Vukovar
Mesto/a u kom/kojim je živela Hrvatska, Francuska i Srbija
Mesto u kom je umrla Beograd
Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski
Bračni status neudata
Obrazovanje pohađala školu

O njenoj profesionalnoj situaciji

Svoje prve radove objavljivala je u časopisima u kojima je bila saradnica, u pitanju su listovi Gusle (1893) i Mali žurnal (1897). Godine 1893. godine objavila je svoju prvu pesmu, „Guslaru“, u časopisu Gusle. Objavljujući svoje radove nije koristila pseudonim, već se potpisivala imenom.

Bila je saradnica u sledećim listovima i časopisima: u Guslama (1893), Malom žurnalu (1897), Brankovom kolu (1901-1907, 1910, 1913-1914), Carigradskom glasniku (1903), Štampi (1903), Ženskom svetu (1913-1914). NJena poslednja pesma objavljena je 1914. godine. Posle 1918. godine ponovo je počela da se bavi slikarstvom i narodnim vezom.

Pored poezije, njene oblasti interesovanja činilo je novinarstvo, narodni vez i slikanje akvarela. Bila je predsednica Narodne omladine i inicijatorka akcije za kolektivno posećivanje pozorišta 1938. godine.

Korišćeni izvori:

  1. P. Adamović „Cveta Bingulac“ u Leksikon pisaca Jugoslavije, I tom, A-DŽ, Novi Sad: Matica srpska, 1972.
  2. Srpkinja : njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas / uredile srpske književnice. Irig : Dobrotvorna zadruga srpkinja, 1913. (Sarajevo: Štamparija Pijuković i drug), str. 91.
  3. Stojaković, Gordana. Znamenite žene Novog Sada. Novi Sad: Futura publikacije, 2001.
  4. T. Pivnički-Drinić, Srpski biografski rečnik 1, A-B, Novi Sad: Matica srpska, 2004.

Hronologiju i bibliografiju napravila i autorku uredila: Milica Đuričić

Profesija/e i druge aktivnosti pesnikinja i učiteljica/nastavnica/guvernanta
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski
Finansijski aspekti autorkine karijere plata

Radovi ove autorke

Članci i drugi sastavni delovi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala