Cana Đorđević

KNJ.jpg
Ime i prezime Cana Đorđević
Datum rođenja Približna godina rođenja 1860
Datum smrti 1935~1940
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Bila je dvorska dama kraljice Natalije Obrenović.

Nacionalnost srpska

O njenoj profesionalnoj situaciji

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala