Anka Karalić

KNJ.jpg
Ime i prezime Anka Karalić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1876
Datum smrti 1956
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/b3c2d005-6d96-4e53-b6b8-be4cdd995790#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka sa francuskog
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala