Anka Josimović

No photo
Ime i prezime Anka Josimović
Datum rođenja Približna godina rođenja 1868
Datum smrti 1948
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala