Anka Anđelković

No photo
Ime i prezime Anka Anđelković
Datum rođenja Približna godina rođenja 1875
Datum smrti 1955
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka sa francuskog

Radovi ove autorke

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala