Anka Anđelković

KNJ.jpg
Ime i prezime Anka Anđelković
Datum rođenja Približna godina rođenja 1875
Datum smrti 1955
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/f4a6549f-d448-4c0e-b53c-2e37d3da3550#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti prevoditeljka sa francuskog

Radovi ove autorke

Prevodi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala