Angelina Tijanić

KNJ.jpg
Ime i prezime Angelina Tijanić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1874
Datum smrti 1954
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/5b4bbb1d-2635-4bba-a1c0-78877a7a37bd#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti pesnikinja
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala