Angelina M. Marić

No photo
Ime i prezime Angelina M. Marić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1871
Datum smrti 1951
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti autorka proze/romana
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala