Angelina M. Marić

KNJ.jpg
Ime i prezime Angelina M. Marić
Datum rođenja Približna godina rođenja 1871
Datum smrti 1951
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/c1fa9e81-75d0-4c82-b6ce-63517af47226#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti autorka proze/romana
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala