Anđelija Popović

IMG_2436.JPG
Ime i prezime Anđelija Popović
Datum rođenja 1850
Datum smrti 1920
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/a5322243-de36-4934-905c-8d3a3008e594#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Godine rođenja i smrti su date okvirno.

,,Tekst Znatnije književnice u stranih naroda je potpisan sa Anđelija Popovićeva, datiran je 1895. godinom i napisan je u Beču. O autorki teksta nemamo podataka. S obzirom na istovetnost prezimena mogli bismo da pretpostavimo da je Anđelija u srodstvu sa urednikom Srpkinje Jovanom Popovićem. Istorijske okolnosti u Srbiji tog vremena su bile takve da se najznačajniji kulturni život odvijao upravo na području Vojvodine, gde je najveći broj časopisa štampan i publikovan. Na obrazovanje tadašnjeg srpskog stanovništva veliki uticaj je imala Austrija, pogotovo Beč, gde su srpski budući intelektualci, i značajno manji broj intelektualki, odlazili na studije i odakle su se često vraćali u Srbiju. Zemlja se tek oslobađala turske vlasti, a oni su u njoj  započinjali ne samo posao prosvećivanja stanovništva, već i borbu za emancipaciju žena. Anđelijina okrenutost austro-ugarskom kulturnom području potvrđuje se još jednim podatkom navedenim godinu dana kasnije od objavljivanja ovog teksta u jednom od popisa srpskih ženskih književnica aktivnih u literaturi i nauci o njoj krajem XIX veka. Reč je o spisku koji je sastavilo uredništvo Srpkinje i koji je objavljen 1896. godine u kalendaru Srpkinja za 1897. godinu, a kasnije je preštampan u Srpkinji iz 1913. Na ovom spisku uz Anđelijino ime i prezime nalazimo kao mesto boravka Budimpeštu. Boravak u Austrougarskoj može da nas uputi na zaključak da se Anđelija Popović školovala u ovim gradovima, što nam može objasniti uticaj nemačke kulture i nauke vidljiv pre svega na nivou terminologije koju koristi u svom tekstu. Sa sigurnošću možemo da pretpostavimo da autorka ovog teksta nije ostala aktivna na polju književnosti, s obzirom na to da je nema među predstavljenim autorkama u okviru Srpkinje iz 1913. godine, gde su se urednice potrudile da istaknu i predstave sve žene koje se literaturom bave."

izvor: Jelena Milinković Književnice između feminizma i patrijarhalnosti

Autorku uredila: Jelena Milinković

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski
Bračni status još uvek neutvrđen

O njenoj profesionalnoj situaciji

Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Radovi ove autorke

Članci i drugi sastavni delovi

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala