Ana Vidović (rođ. Vusija)

KNJ.jpg
Ime i prezime Ana Vidović (rođ. Vusija)
Prezime supruga i druga imena Vidović
Datum rođenja 1799
Datum smrti 1879
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Ana Vidović (rođ. Vusija) rođena je 1799. godine. u Šibeniku, gde je i odrasla. Školovala se u Šibeniku i Zadru. Udala se za Marka Vidovića, koji se, takođe, bavio pisanjem. Međutim, on je uglavnom pisao samo na italijanskom jeziku. Živeli su u Pagu, gde je njen muž bio u službi. Umrla je u Šibeniku 1879. godine.

Mesto u kom je rođena Šibenik
Mesto u kom je umrla Šibenik
Nacionalnost Hrvatica
Bračni status udata
Obrazovanje pohađala školu

O njenoj profesionalnoj situaciji

Ana Vidović je čitala Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića, što je i uticalo na njeno stvaralaštvo. Naime, njena dela nastala su pod uticajem nrodnog jezika i književnosti.

Pored srpskog, govorila je i italijanski jezik. NJen stil pisanja nazvan je ilirski ili srpskohrvatski. Godine 1841. objavila je svoje prvo delo „Anka i Stanko“ u Zadru.

Bila je saradnica časopisa „Zora Dalmatinska“ u periodu od 1844. do 1849. godine. Od 1844. godine počela je da objavljuje svoje pesme u Zadru, koji je pratio prevod na italijanski jezik. Objavila je dve knjige na italijanskom jeziku: 1846. godine Zbirku pesama i 1856. godine ep o Romulovom osnivanju Rima. Ep je imao 1108 stihova i 18 pevanja. Koristila je deseterac, čak i kada je pisala na italijanskom jeziku. Sebe je smatrala prvom „Ilirkinjom“. Svoje radove objavljivala je i u „Biseru“ (1863) i „Narodnom kalendaru“ (1863, 1864) koji je izdavala Matica Dalmatinska u Zadru.

Izvor:

Savremenici i poslednici Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića sakupio, obradio i sredio Vlastoje D. Aleksijević (1911–1969); Druga sveska: V-G; dostupno na:

http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Katalozi_i_bibliografije/P_425/P_425_02#page/180/mode/1up

Autorku uredila: Milica Đuričić

Profesija/e i druge aktivnosti pesnikinja i prevoditeljka

Radovi ove autorke

Monografije

Članci i drugi sastavni delovi

Autorke koje je čitala